Ochrana údajů

O ochranu vašich údajů a zachování vaší soukromé sféry se staráme s největší péčí. V následujícím textu vás budeme informovat o zjišťování a použití osobních údajů při používaní naší internetové stránky.

Anonymní zjišťování údajů
Naši internetovou stránku můžete navštívit bez toho, abyste musely předložit údaje o vaší osobě. V této souvislosti neukládáme žádné osobní údaje. Pro vylepšení naší nabídky, vyhodnocujeme výhradně statistické údaje, které nedovolují žádný závěr k vaší osobě.

Zjišťování a zpracovávání při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře zjišťujeme údaje týkající se osoby (jednotlivé údaje o osobních anebo věcných vztazích o určité nebo určitelné fyzické osobě) jenom v tom rozsahu, který samy uveřejníte. Vaši e-mailovou adresu použijeme jenom ke zpracování vašich požadavek. Pokud jste vyjádřili nesouhlas s dalším zpracováváním a používáním vašich údajů, budou tyto údaje následně vymazány.

Zjišťování, zpracovávání a používání údajů týkajících se vaší osoby
Údaje, které se týkají vaší osoby, zjišťujeme (jednotlivé údaje o osobních anebo věcných vztazích o určité anebo určitelné fyzické osobě) jenom v tom rozsahu, který samy uveřejníte. Zpracovávání a používání vašich osobních údajů následuje k zplnění a průběhu smluvně dohodnutých plnění, jak i zpracování vašich požadavek. Po úplném uzavření smlouvy budou vaše údaje uloženy pod zohledněním daňových a obchodně – právních lhůt, které musí být dodrženy. Pokud jste vyjádřili nesouhlas s dalším zpracováváním a používáním vašich údajů, budou údaje po uplynutí lhůt vymazány.

Používání e-mailové adresy kvůli zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle od uzavření smlouvy výhradně k vlastním reklamním účelům a zasílaní newsletterů, v tom případě, pokud jste k tomu vyjádřili souhlas.

Pokud si přejete, aby vám byl newsletter zasílán, je potřeba, abyste v průběhu registrace označily:

„Chci, aby mi byl zasílán newsletter.“

Newsletter můžete pomocí odpovídajícího linku anebo zasláním zprávy kdykoli odvolat. Kontaktní ůdaje k tomu naleznete v sekci kontakty. Vaše e-mailová adresa bude následně vymazána.

Předávání osobních údajů
Předávání vašich údajů další osobě bez vašeho výslovního souhlasu není dovoleno. Z toho jsou vyhrazeni jedině naši servisní partneři, kterých potřebujeme k uzavírání smluvních vztahů. V tomhle případě respektujeme předpisy zákona o ochraně osobních údajů (německý zákon). Rozsah odevzdávání údajů je ohraničen na minimum.

Cookies
Naše internetové stránky používají na více místech takzvané cookies. Cookies jsou malá množstva textových dat, které jsou posílány prohlížeči a pak uloženy do počítače. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka efektivnější, bezpečnější a jednodušší pro uživatele. Dále umožňují cookies našemu systému rozpoznat váš prohlížeč a nabídnout vám naše služby. Cookies neobsahují žádné údaje týkající se osoby.

Používání Google Analytics
Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu firmy Google Inc. („Google“), která analyzuje internet. Google Analytics používá takzvané „cookies“, malá množstva textových dat, které jsou ukládány do vašeho počítače a umožňují analysy používání internetové stránky. Informace o používání této internetové stránky, vyprodukovány přes cookies jsou zpravidla přenášeny na Google server v USA a na něm ukládány. V případě aktivování anonymizace IP – adresy na téhle stránce, bude však vaše IP – adresa v rámci členských států Evropské Unie nebo ostatních států dohody Evropského hospodářského prostoru nejprve zkrácena. Úplná IP – adresa bývá přenesena na Google server a tam zkrácena jenom ve výjimečných případech. Nařízením provozovatele téhle internetové stránky použije Google tyhle informace na vyhodnocení vašeho používání téhle internetové stránky, sestaví zprávy o aktivitách v souvislosti s ní a opatří další služby provozovateli web stránky o její používání a o používání internetu. Vašim prohlížečem odevzdaná IP – adresa v rámci Google Analytics není spájená s jinými údaji Googlu. Ukládání cookies můžete zabránit pomocí odpovědných nastavení vašeho počítačového softwaru. Upozorňujeme vás však, že v daném případě se nedají všechny funkce téhle webové stránky používat v plném rozsahu. Zaznamenávání dat v Googli, týkajících se používání téhle stránky, které jsou vyprodukovány přes cookies (v rámci vaší IP – adresy) jak i zpracovávání těchhle dat Googlem můžete zabránit tak, že si na nesledujícím linku stáhnete a nainstalujete dostupný Browser – Plugin: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Používání Facebook – Plugins
Na téhle webové stránce jsou používány Plugins sociální sítě facebook.com, která je vedena firmou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pokud otevřete internetovou stránku naší internetové prezence, která je vybavena takovýmhle pluginem, vznikne spojení s Facebook servery a při tom bude plugin na internetové stránce znázorněn zprávou vašemu prohlížeči. Takhle se odevzdává Facebook serveru informace o tom, které internetové stránky jste navštívily. Pokud jste přihlášen jako uživatel Facebook-u, přiradí Facebook tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému kontu. Při používání plugin – funkcí (např. kliknutím na „líbí se mi to,“ anebo „odeslat,“ odevzdáním komentáře nebo odporučení) budou i tyhle informace přirazeny vašemu Facebook – kontu. Tomu můžete zabránit jenom odhlášením se s používání plugins. Bližší informace ke zjišťování a používání údajů Facebook-em, o vašich právech a možnostech ochrany vaší soukromé sféry, naleznete v upozornění o ochraně údajů na Facebook-u.

Informace o údajích, oprava údajů, zablokování a vymazání údajů
Kdykoli máte právo na bezplatné informace o vašich uložených údajích, jak i právo na jejich opravu, zablokování, případně jejich vymazání. Kontaktujte nás na přání. Kontaktní údaje naleznete v sekci kontakty.