Bescherming persoonsgegevens

De aanbieder respecteert de privacy van de gebruikers van de website en zal de persoonsgegevens van de consument vertrouwelijk behandelen. Onderstaand informeert de aanbieder over welke gegevens worden verwerkt, wat ermee wordt gedaan en hoe ze verkregen worden.

Anonieme verzameling van gegevens
De consument kan de website bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te vullen. Persoonsgegevens worden door de aanbieder niet opgeslagen. Ter verbetering van het aanbod gebruikt de aanbieder de gegevens alleen voor statistische analyses zonder dat deze terugleiden op de persoon.

Verzamelen en verwerken van gegevens bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier gebruikt de aanbieder persoonsgegevens en het email-adres alleen voor het reageren op het bericht. De gegevens worden daarna ,mits de consument akkoord gaat dat de gegevens verder verwerkt en gebruikt worden, gewist

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
De aanbieder zal persoonsgegevens alleen gebruiken voor het tot stand komen en uitvoeren van een overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden.

Nadat de opdracht volledig is uitgevoerd en zover de consument niet heeft ingewilligd dat de gegevens verder verwerkt en gebruikt worden, wist de aanbieder de persoonsgegevens. Hierbij houdt de aanbieder zich aan wettelijke bewaartermijnen voor fiscale en bedrijfsmatige documenten.

Gebruik van het emailadres voor het versturen van de nieuwsbrief
Onafhankelijke van het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt de aanbieder het emailadres van de consument, mits de consument akkoord gaat, voor het sturen van uitsluitend eigen reclame via de nieuwsbrief.

De consument kan de nieuwsbrief abonneren door op “Ich möchte den Newsletter abonnieren” te klikken, een e-mail of brief per post naar de aanbieder te sturen of door activering van de link op de nieuwsbrief.

De consument kan de nieuwsbrief altijd via de betreffende link opzeggen. De contactgegevens staan in het impressum. Het emailadres wordt daarna gewist.

Doorgeven van persoonsgegevens
De aanbieder geeft gegevens van de consument uitsluitend wanneer hij daarmee akkoord gaat aan derden verder. Met uitzondering van de servicepartners van de aanbieder die bij het uitvoeren van de overeenkomst betrokken zijn. De aanbieder houdt zich hierbij aan de wettelijke bepalingen en geeft niet meer gegevens door dan nodig.

Cookies
De aanbieder gebruikt op de websites zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kan de aanbieder het aanbod zo individueel mogelijk op de consument afstemmen en veiliger maken. Door de cookies kunnen de systemen van de anbieder de browser van de consument herkennen en wensen persoonlijk op de consument afstemmen.

Gebruik van Google Analytics
De website maakt gebruik van google analytics, een webanalyse van Google Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde, Cookies, tekstbestanden die op de computer opgeslagen worden en waardoor de aanbieder het gebruik van de website kan analiseren. Informatie over gedrag van de consument op de website dat door een cookie wordt opgehaald, wordt aan een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wanneer het ip-adres op de website anomiem gemaakt is, wordt het adres van de consument door Google echter binnen de landen van de EU en in andere landen die een overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben gesloten, van te voren verkort. Alleen in specifieke gevallen wordt het volledig ip-adres via de server van Google naar de VS doorgegeven en pas dan verkort. Namens de beheerder van de website zal Google de consumentengegevens gebruiken om ze te verzamelen en het gedrag van de consument op de website te analyseren. Hierdoor verkrijgt de aanbieder verbeterde services voor het gebruik van de website. Het adres dat via de browser van de consument aan Google Analytics wordt gestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. Via de browser-software kan de consument weigeren dat een cookie wordt opgeslagen. Hij kan dan eventueel niet alle aangeboden functies op de website gebruiken. De consument kan het verzamelen en het gebruik van de gegevens over zijn gedrag op de website door Google verhinderen door via de link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]de Browser-plugin down te loaden en te installeren.

Gebruik van Facebook-Plugins
Op zijn website maakt de aanbieder gebruik van social plugins van het sociale netwerk facebook.com dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, CA 94394, USA wordt geëxploteerd.

Wanneer de consument de website van de aanbieder die een dergelijke plug-in bevat opent, maakt de browser van de consument een directe verbinding met de servers van facebook . De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct naar de browser van de consument verzonden, die de inhoud in de website insluit. Is de consument op dat moment bei Facebook ingelogd, ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van de aanbieder heeft geopend. Facebook kan het bezoek aan uw Facebook-account toeschrijven. In het geval de consument met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door gebruik van de knop voor commentaren (“Gefällt mir."), wordt ook deze informatie door de browser van de consument rechtstreeks aan Facebook verzonden en daar opgeslagen.