Forretningsbetingelser og forbrukerinformasjon

§ 1 Grundleggende betingelser

(1) Følgende betingelser skal gjelde for enhver inngått kontrakt mellom Diana Kuhn, Philip Reis Strasse 44/1, 69115 Heidelberg, Tyskland heretter omtalt som selger- og kunden som handler i selgers webshop. Med mindre annet er avtalt, vil enhver betingelse av kunden bli avvist og utelukket.

(2) En forbruker er en fysisk person som  kan inngå en handel. En forretning  er enhver fysisk eller juridisk person eller sammen-slutning  som utfører en selvstendig handel

(3) Kontraktspråket er tysk. Kontrakten vil  kun bli lagret midlertidig, derfor er kunden  selv ansvarlig for å printe denne ut eller lagre en kopi.

 

§ 2 Kontraktens innhold

Enhver kontrakt omfatter kjøp av varer. For mer informasjon  om varens egenskaper, er selgerens web-butikk tilgjengelig. § 3 Inngåelse av kontrakt

(1) Selgers varetilbud på internet er ikke et bindende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt, men en oppfordring til kunden  å avgi en bestilling. Kunden  kan bestille på telefon, skriftlig, e-post eller ved hjelp av online bestillingssystem. Ved valg av sistnevnte system er følgende viktig: Varene du ønsker å kjøpe , legges i handlekurven. Ved hjelp av et klikk på navigasjonssiden kan kunden til enhver tid se varekurvens innhold og foreta forandringer. Etter man har  valgt å kjøpe varene og man har oppgitt alle personlige data samt betalingsinformasjon, vises alle oppgitte data en gang til. Kunden har nå mulighet til å gjøre rettelser på bestillingen og de personlige data eller annulere hele bestillingen.  Når kunden har bekreftet bestillingen med et klikk, sender kunden et bindende tilbud om inngåelse av kjøpskontrakt med selgeren. Kunden får automatisk tilsendt en e-mail om at bestillingen er mottatt. Dette er dog IKKE en kontrakt.

(2) Bekreftelse av tilbudet , kjøpskontrakten vil alltid være skriftlig (f. eks. via e-post) Denne inneholder informasjon om behandling av bestillingen og leveringen. Har kunden ikke mottatt denne mail innen 5 dager etter avgitt bestilling, er han ikke lenger bundet til sin bestilling. Har kunden  allerede betalt , erstattes innbetalt beløp straks. 

§ 4 Priser, leveringskostnader

(1) Alle oppgitte priser  i tilbudet er endelige priser  inklusiv avgifter.

(2) Forsendelseskostnader  er ikke inkludert i prisen, men kan sees på siden ”betaling og  forsendelse”  Prisen på frakt  vises ved bestilling og skal betales av kunden hvis ikke gratis levering  er bekreftet. 

 

§ 5 Betaling og  leveringsvilkår

(1) Betaling og leveringsbetingelsene finner man i navigasjonen  under samme navn.

(2) Hvis en artikkel ikke kan  leveres,  vil kunden  bli informert av selger.  Velger kunden  å annulere bestillingen  av denne grunn, refunderes alle eventuelle innbetalinger.

(3) Som forbruker , vil kunden  bli bedt om å undersøke varen  for tydelige feil, defekter eller transportskader og gi  selger og spedtiør straks  beskjed om dette. Garantien blir ikke berørt av dette.Hvis kunden  er en  forbruker går ansvaret og forpliktelser over til kunden ved  levering av varen uavhengig om varen er forsikret eller ikke. Er kunden ikke  forbruker  foregår forsendelsen på eget ansvar.

 

§ 6 Kostnader for evt.retur

Hvis kunden benytter  seg av sin angrerett, må kunden overta alle kostnadene i forbindelse med retur av varen

 

§ 7 Garanti

(1) De juridiske bestemmelser gjelder.

(2) Ved brukte varer er den lovmessige garanti 1 år fra  leveringsdato

(3) Er kunden forretningsdrivende, gjelder  flg. avvik fra punkt 1

a) Når det gjelder produktets egenskaper er kun selgers og produsentens informasjon gyldig, annen reklame etc gjelder ikke.

b) Kunden plikter å kontrollere varene  for eventuelle mangler og varsle selger om dette skriftlig innen 7 dager. Poststempelet er avgjørende for overholdelse av fristen.

c) Ved mangler  yder  selger forbedringer eller levering av ny vare.  Skjer dette to ganger , kan kunden  forlange prisreduksjon eller annulere kontrakten. Ved reperasjon er ikke  selger  forpliktet til å betale meromkostniger

d) Garantien er 1 år fra leveringsdato. 

 

§ 8 Eierforhold

(1) Kunden kan kun holde tilbage et produkt hvis det kommer fra samme kontrakt.

(2) Inntil full pris er betalt,er varen selgers eiendom.

(3) Hvis kunden er forretningsdrivende, gjelder følgende:

a) Varen er først kundens eiendom ved fullstendig betaling.

b) Kunden kan videreselge varen,men er selv ansvarlig  for riktig betaling.

c) Hvis varen ikke blir betalt, eier selgern denne.

d) Selgeren forpligter seg til å frigi sin sikkerhet dersom den angitte sikkerhet er over 10 %. 

 

§ 9 Ansvar

(1) Selger er uten begrensning ansvarlig for livstruende  skader som evt. kan oppstå pga manglende eller bevisst tilbakeholding av informasjon  og grov uaktsomhet.

(2) og (3) Ved uvesentlige kontraktbrudd, er ethvert ansvar utelukket.

(4) Kommunikasjonen  via internett er ikke feilfri og selger er ikke ansvarlig for  den kontinuerlige , feilfrie drift av nettsiden. 

 

§ 10 Det juridiske

(1) Tysk lov skal  gjelde

(2) Juridisk sted er selgers bosted

 

§ 11 Batterier

Hvis noen av selgers produkter inneholder batterier, må kunden gjøres oppmerksom på følgende: Kunden er forpliktet til å returnere brukte batterier. Disse kan returneres til selgers sentrallager. Følgende betydning av symbolene på batteriene:

Ved gjennomstrøket søppelbøtte, skal ikke batteriet kastes i vanlig søppel.

Pb = batteriet inneholder mer enn 0.004 mass prosent bly.

Cd = batteriet inneholder mer enn 0002 Mass prosent kadmium

Hg = batteriet inneholder mer enn 0,0005 Mass Prosent vis kvikksølv.