Prohlášení o osobních údajích

Prohlášení o osobních údajích

Není-li uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není právně ani smluvně závazné a není nutné pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost poskytovat své údaje a jejich neposkytnutí nebude mít pro vás žádné důsledky. To platí pouze tehdy, pokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak. "Osobními údaji" jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Můžete používat naše webové stránky bez odesílání osobních údajů. Pokaždé, když přistupujete k našemu webu, se přenáší uživatelská data internetovým prohlížečem a ukládají do protokolových souborů (soubory protokolu serveru). Tato uložená data zahrnují např. název stránek, které byly otevřeny, datum a čas žádosti, množství převedených dat a žádost poskytovatele. Tyto údaje slouží výhradně k zajištění hladkého fungování našich webových stránek a ke zlepšení naší nabídky. Tyto nelze přiřadit konkrétní osobě.

Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) v rozsahu, který jste umožnili. Zpracování dat se provádí za účelem dosažení kontaktu. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním vašich přenášených dat. Zpracování bude provedeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s Vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoli stáhnout tím, že nás kontaktujete, aniž by došlo k narušení zákonnosti zpracování provedeného s Vaším souhlasem až po stažení. K vyřízení vaší žádosti použijeme vaši e-mailovou adresu. Pokud nesouhlasíte s dalším zpracováním a používáním údajů, budou nakonec smazány.

Zákaznický účet
Jakmile otevřete zákaznický účet, shromáždíme vaše osobní údaje ve zde uvedeném rozsahu. Zpracování dat slouží ke zlepšení zážitku z nakupování a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování bude provedeno s Vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete, aniž by došlo k narušení zákonnosti zpracování provedeného s Vaším souhlasem až do odstoupení od smlouvy. Poté bude Váš zákaznický účet smazán.

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v objednávkách
Po odeslání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze tam, kde je to nezbytné pro splnění vašich požadavků. Poskytování údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí zabrání uzavření jakékoli smlouvy. Zpracování bude probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je požadována pro plnění smlouvy s vámi. Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Tím se vylučují pouze naši servisní partneři, které potřebujeme k tomu, abychom mohli zpracovávat smluvní vztah nebo poskytovatele služeb, které používáme při zpracování objednávky. Spolu s příjemci uvedenými v ustanoveních tohoto prohlášení o ochraně údajů mohou být příjemci v následujících kategoriích: poskytovatelé přepravy, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb pro správu zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, hostitelé webových stránek, poskytovatelé IT služeb a prodejci dropshipping . V každém případě budeme striktně dodržovat zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání informačních bulletinů
Mimo smluvní zpracování používáme Vaši e-mailovou adresu výhradně za účelem zasílání newsletteru pro vlastní marketingové účely, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas. Zpracování bude provedeno s Vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Souhlas můžete kdykoli stáhnout bez ovlivnění zákonnosti zpracování provedeného s Vaším souhlasem až po stažení. Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v informačním bulletinu nebo tím, že nás kontaktujete. Vaše e-mailová adresa bude poté u distributora odstraněna.

Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informaci o stavu přepravy
Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v průběhu smluvního zpracování, pokud jste s tím výslovně souhlasili v procesu objednávky. Přesměrování je určeno k zaslání informace e-mailem o stavu zásilky Vaší objednávky. Zpracování bude provedeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR s vaším souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoli stáhnout tím, že kontaktujete nás nebo přepravní společnost, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování provedeného s vaším souhlasem až do jeho stažení.
 
Použití služby PayPal
Všechny transakce PayPal jsou pokryty prohlášením o ochraně osobních údajů PayPal. Najít ho můžete na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

Cookies
Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele nebo uživatelským internetovým prohlížečem v jejich počítačovém systému. Když uživatel vyvolá webovou stránku, soubor cookie může být uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče po opětovném vyvolání webu. Cookies používáme k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč po změně stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč znovu rozpoznán po změně stránky.
 
Naše webové stránky také používají soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek.

Používáme také soubory cookie pro adresování návštěvníků na jiné webové stránky s cíleným marketingem týkajícím se jejich zájmů.

Zpracování se provádí na základě § 15 odst. 3 TMG (Zákon o telekomunikačních prostředcích) a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR vzhledem k našemu oprávněnému zájmu o výše uvedené účely. Údaje shromážděné tímto způsobem jsou pseudonymizovány pomocí technologických opatření. Proto není možné propojit data s vaší osobou. Údaje nebudou uloženy společně s dalšími osobními údaji, které se vás týkají. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Soubory cookie se ukládají v počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Volbou odpovídajících technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat, které obsahují. Cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. Rádi bychom však poukázali na to, že to může zabránit plnému využití všech funkcí této webové stránky. Pomocí níže uvedených odkazů zjistíte, jak spravovat cookies (nebo je mimo jiné deaktivovat) v hlavních prohlížečích:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Použití služby Google Analytics
Na našich webových stránkách je využívána webová analytická služba Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Zpracování dat slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků. Společnost Google tyto informace používá jménem provozovatele těchto webových stránek pro vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavení přehledů o činnosti webových stránek a poskytnutí dalších služeb provozovateli internetových stránek, které se týkají používání webových stránek a internetu. IP adresa komunikovaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není propojena s dalšími údaji, které společnost Google vlastní. Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle převedeny na server Google v USA a zde jsou ukládány. Na této webové stránce je aktivována IP anonymizace. Společnost Google tuto skutečnost používá, aby zkrátila vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářích Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se převádí úplná IP adresa na server Google v USA a teprve zde je pak zkrácena. Vaše data mohou být přenášena do USA. Přenos dat do USA je předmětem rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR kvůli našemu oprávněnému zájmu o potřebnou a cílenou tvorbu webových stránek. Máte právo vetovat zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem odpovídajících technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči; chtěli bychom ale zdůraznit, že tím může zabránit plnému využití všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování dat (včetně vaší IP adresy) vygenerovaných soubory cookie a souvisejících s používáním webových stránek společností Google, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu

[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs]. Můžete nastavit opt-out cookie, aby se zabránilo sběru pomocí služby Google Analytics napříč zařízeními. Soubory opt-out cookie zabraňují budoucímu shromažďování vašich dat při návštěvě tohoto webu. Musíte se odhlásit od všech používaných systémů a zařízení pro komplexní fungování. Kliknete-li zde, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Zakázat službu Google Analytics.
Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/ a na adrese https://policies.google.com/?hl=cs.

Použití sledování konverzí Google Adwords
Naše webové stránky využívají online marketingový program "Google AdWords", včetně sledování konverzí. Sledování konverzí Google je služba provozovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Pokud kliknete na reklamy umístěné společností Google, do počítače bude umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a nemohou být použity k osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé stránky na našich webových stránkách a cookie dosud nevypršelo, my a společnost Google budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na inzerát a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží samostatný soubor cookie. Proto není možné sledovat soubory cookie související s webovými stránkami zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše inzeráty a byli přesměrováni na stránku vybavenou tagem sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR kvůli našemu oprávněnému zájmu o cílený marketing a analýzu účinnosti a účinnosti tohoto marketingu. Máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace. Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem odpovídajících technických nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může zabránit úplnému využití všech funkcí této webové stránky. Následně nebudete zařazováni do statistiky sledování konverzí. V reklamní konfiguraci Google můžete deaktivovat také personalizovanou reklamu. Úvod naleznete na adrese: https://support.google.com/ads/answer/2662922. Můžete také deaktivovat používání souborů cookie od třetích stran na stránkách iniciativy Network Advertising Initiation na adrese: https://www.networkadvertising.org/choices/ a podle pokynů pro odhlášení.
Více informací a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Používání YouTube

Naše webové stránky využívají funkci YouTube LLC pro vkládání videí YouTube. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube").
YouTube je přidruženou společností společnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Tato funkce zobrazuje YouTube videa na webu iFrame. Volba "Advanced privacy mode" je zde povolena. Ta zabraňuje tomu, aby služba YouTube uchovávala informace o návštěvnících webu. Informace přenášeny a ukládány společností YouTube pouze, pokud se díváte na video. Další informace o datech shromážděných a používaných společností YouTube a Google, o vašich právech a ochraně soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Doba trvání ukládání
Po dokončení smluvního zpracování jsou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté podle lhůt stanovených zákonem, zejména v souladu s daňovým a obchodním právem, a poté vymazány po uplynutí této lhůty, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.
 
Práva postižené osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, přenositelnost dat. Máte také právo na námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 GDPR a na zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 (1) GDPR.

Kontaktujte nás kdykoliv. Naše kontaktní údaje najdete na impresu.
 
Právo podat stížnost regulačnímu orgánu
Máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že vaše data nejsou legálně zpracovávána.

Poslední aktualizace: 25. 4. 2018