Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavře obchodní vztah k účelu, který se netýká její živnostenské ani samostatně výdělkové činnosti)

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Výklad vaší kupní smlouvy můžete vrátit ve 14-denní lhůtě bez udání důvodů v textové podobě (např. list, fax, e-mail) nebo pokud je vám výrobek postoupen před uplynutím lhůty i zpětným zasláním tohoto výrobku. Lhůta začíná po obdržení tohoto poučení v textové podobě, ovšem ne před dodáním první zásilky a taky ne před splněním našich informačních povinností podle článku 246 A§ 2 ve spojení s A§ 1 odsek 1 a 2 EGBGB (Německý občanský zákoník), také našich povinností podle A§ 312g odsek 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 A§ 3 EGBGB (Německý občanský zákoník). Pro zachování lhůty práva na odstoupení od kupní smlouvy postačuje včasné odeslání odvolání nebo tovaru. Odstoupení od smlouvy adresujte na: BFE Online Stores GmbH, Altrosttstraße 42, 69190 Walldorf, Germany.


Následky práva na odstoupení od smlouvy

V případě platného odstoupení od smlouvy musí být na obou stranách smluvně dohodnuté plnění zpět poskytnuty a v daném případě se na ně vztahující užitky (např. úroky) musí být vráceny. Pokud nám obdrženy plnění jak i užitky (např. výhody užívání) nemůžou být zpět poskytnuty, případně vráceny nebo můžou být poskytnuty jenom částečně nebo v znehodnoceném stavu, musíte nám ve stejné míře poskytnout náhradu hodnoty. Za znehodnocení výrobku a na něj se vztahující užitky musíte poskytnout náhradu jenom tehdy, pokud se používání nebo znehodnocení výrobku dá odůvodnit zacházením s výrobkem, které přesahuje testování jeho vlastností a způsobů činností. Pod „testováním vlastností a způsobů činností“ se rozumí testování a vyzkoušení toho, kterého tovaru, tak jak to je v obchodě možné a běžné.


Vyloučení odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o doručení tovaru, který byl vyhotoven podle specifikací zákazníka nebo byl vysloveně vyroben podle osobních představ a potřeb. Také se odstoupení nevztahuje na tovar, který není z důvodů jeho vlastností a rázu vhodný na zpětné odeslání, nebo tovar, který se může lehko poškodit nebo tovar, kterého datum spotřeby již uplynul. Dále se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje na doručování audio a video záznamů nebo software, pokud byli tyto nosiče dat vámi už otevřené a také na doručování novin, magazínů, a časopisů (ledaže jste výklad smlouvy o doručování novin, magazínů a časopisů odevzdali telefonicky).

Konec poučení o odstoupení od smlouvy.