Tilbagetrækningsbelæring

(En forbruger er en enhver naturlig person, som indgår en købskontrakt som ikke kan relateres til vedkommenes personlige eller selvstændige arbejde)

TilbagetrækningsbelæringTilbagetrækning

Du kan fratræde din købsaftale i løbet af de første 14 dage uden angive en begrundelse. Dette skal ske på skrift (f.eks. brev, fax, e-mail). Eller du tilbagesender varen til os i løbet af de før nævnte 14 dage. Fristen starter med denne belæring i tekstform, dog ikke før varen er leveret hos kunden. Du overholder fristen ved at sende tilbage i den foregivne frist.

Tilbagetrækningen skal rettes til: BFE Online Stores GmbH, Altrosttstraße 42, 69190 Walldorf, Germany.
 

Følge af tilbagetrækningen

Skulle tilbagetrækningen ønskes, så skal begge parter tilbagelevere de modtagene ydelser (evt med rentetilskrivning). Hvis du ikke har mulighed for at tilbagesende varen i ubrugt tilstand eller varen er beskadiget eller deslignende, så er du som kunde forpligtet til at betale den divergerende pris til nyprisen til sælger. Ubrugt betyder ikke at du ikke må prøve varen som du feks ville gøre i en butik. derudover rækkende foranstaltninger anses dog for at være ud over den normale tilladte "varetest" - derefter anses varen for ikk at være ubrugt.

Varer som er færdig som pakke tilbagesendes på sælgers ansvar. Betaling skal ske i løbet af 30 dage. Fristen starter for kunden med afsendelsen af den skriftlige tilbagetrækning. For sælger starter den med modtagelsen af varen.

 

Udelukning af tilbagetrækningen

Tilbagetrækningen kan ikke gøres gældende hvis en vare specielt er blevet på kundens ejet ønskeeller deslignende eller ikke er muligt at blive sendt tilbage (feks mindst holdbarheds dato er overskredet). Ligeledes audio og videooptegnelser hvor seglet er blevet brudt kan ikke tilbagesendes.  Ligeledes ingen tilbagesendelse af aviser, tidsskrifter og deslignende.