Handelsbetingelser

De almene betingelser for en handel med os eller også kaldt "det med småt"

 

§1Grundlæggende betingelser

 

(1) Følgende betingelser gælder for enhver kontrakt indgået mellem BFE Online Stores GmbH, Altrottstraße 42, 6910 Walldorf, Tyskland - fremover nævnt som sælger - og kunden som handler over sælgerens webshop. Hvis ikke andet er aftalt, vil kundens betingelser blive afvist.

 

(2) En forbruger er en enhver naturlig person, som kan indgå en handel. En Udbyder er enhver naturlig eller juridisk person eller juridisk sammenslutning, som udfører en handel udfra en selvstændig synsvinkel.

 

(3) Kontraktsproget er tysk. Kontraktens ordlyd bliver gemt hos sælgeren. kontrakten bliver dog kun gemt middertidigt, derfor er kunden selv ansvarlig for at sørge for at printe denne eller selv at gemme en kopi.

 

§2 Kontraktens indhold

 

Enhver kontrakts indhold er køb af varer. Yderligere oplysninger, her især varen særlige kendetegn, er at finde på sælgerens webshop.

 

§3 Indgåelse af kontrakt

 

(1) Sælgerens varer på internettet er intet bindende tilbud for at indgå en købekontrakt, men er en opfordring til kunden om at afgive en bestilling.

Kunden kan afgive sin bestilling per telefon, på skrift, mail eller vha onlinebestillingssystemet. ved valg af sidstnævnte onlinebestillingssystem er følgende ting vigtigt:

De varer der ønskes at købe bliver lagt i "varekurven". Vha et klik på navigationssiden kan kunden ti enhver tid kigge på varekurvens indhold og foretage rettelser.Efter at man har valgt at købe varerne og man har indtastet alle personlige data samt betalingsinformationerne, vises endnu engang alle data. Kunden har nu igen mulighed for at ændre i sin bestilling  og sine data samt at forkaste hele ordren. Så snart kunden har godkendt informationerne med et klik sende kunden et bindende tilbud om indgåelse af købskontrakt til sælgeren. Kunden får tilsendt en automatisk email om at hans bestilling nu er modtaget. Dette er dog IKKE en kontrakt.

 

(2) Modtagelsen af tilbudet og dermed en købskontrakt vil altid komme på skrift (feks per mail). denne mail indeholder data om bearbejdelse af hans ordre og levering.

Skulle kunden  5 dage efter bestillingen ikke have fået denne mail er han ikke længere bundet til hans ordre. Hvis der allerede er betalt for noget fra kundens side, så erstattes denne sum tilbage.

 

§4 priser, leveringsomkostninger

 

(1) Alle priser der er vist i tilbudet er endegyldige priser som indeholder alle prissammensætninger og afgifter.

 

(2) Leveringsomkostningerne er ikke inkluderet i prisen, men kan ses på siden "betaling og levering". Ligeledes vil priserne på leveringen blive vist ved bestillingen og skal betales af kunden såfremt der ikke lovet gratis levering.

 

§5 betalings- og leveringsbetingelser

 

(1) Betingelserne angående betaling og forsendelse er at finde under fanen med samme navn i navigationen.

 

(2) Skulle en artikel ikke være leveringsdygtig vil kunden blive informeret herom af sælger. Skulle kunden vælge at tilbage træde fra kontrakten pga ikke leveringsdygtig artikel, så erstattes allerede indgåede betalinger.

 

(3) Som forbruger bliver kunden bedt om at kontrollere varen så snart han har modtaget denne. Kontrollen skulle omfatte mangler og transportskader. Ligeledes skal Sælgeren og speditøren underrettes herom med det samme. Garantien bliver ikke berørt heraf.

Såfremt kunden er forbruger overgår alle rettigheder og pligter til kunden når speditionen har overgivet varen til kunden. Er kunden ikke forbruger er forsendelsen på eget ansvar.

 

§6 Omkostninger ved tilbagesendelse

Skulle kunden gøre brug af sit indsigelsesret, så tilkommer det kunden at overtage omkostningerne for tilbagesendelsen.

 

§7 Garanti

 

(1) De lovlige bestemmelser er gældende.

 

(2) ved brugte varer er den lovmæssige garanti afvigende 1 år fra varens levering.

 

(3) Skulle kunden være forretningsdrivende, er følgende afvigelse fra pkt 1 gældende:

 

a) som beskaffenhed gælder kun sælgerens og udbyderens angivelser som indgået. Ikke ander reklamer osv

 

b) Kunden er forpligtet til at undersøge varen på evt mangler og meddele denne skriftligt til sælgeren i løbet af 7 dage. posstempel er udslagsgivende for overholdelse af fristen. 

 

c) ved mangler yder sælgeren forbedringer eller erstatning. skulle dette ske to gange kan kunden forlange prismindring eller fratræde kontrakten. Sælger er ikke forpligtet til at overtage højere omkostninger mht udbedring end den pris som ville blive betalt i produktionsstedet.

 

d) Garantien er 1 år fra varens leveringsdato.

 

§8 Ejerforbehold

 

(1) Kunden kan kun tilbageholde en vare hvis denne stammer fra den samme kontrakt.

 

(2) Indtil den fulde pris er betalt er varen ejendom af sælgeren.

 

(3) Skulle kunden være forretningsdrivende er følgende gældende:

 

a) Varen er først kundens ejendom når denne er fuldstændigt betalt.

 

b) kunden kan vidersælge varen i den normale forretningsgang. Kunden er derefter ansvarligt for den korrekte betaling af varen.

 

c) Skulle varen ikke være betalt er sælgeren medejer af betalingens pris.

 

d) Sælgeren forpligter sig, at frigive sine sikkerheder hvis den angivende sikkerhed er over 10%

 

§9 Hæftelse

 

(1) Sælgeren hæfter uindskrænket for enhver skade resulterende af skade på livet, kroppens sundhed. Dette gør han hvis han ikke har vidergivet vigtige informationer som kunne på virke ovennævnte ting.

 

(2)Skulle det være væsentlige dele af kontrakten der er udslagsgivende for at kontrakten ikke kan komme op at stå, så er det kun den deraf følgende skade som kan lægges sælgeren til last.

 

(3) Skulle uvæsentlige kontraktdata være brudt, så er hæftningen udelukket.

 

(4) Kommunikationen over internettet er ved nuværende tekniske standpunkt ikke fejlfrit. Sælger er ikke ansvarligt for den stadige tilstedeværelse af hjemmesiden eller dets fejlfrie funktion.

 

§10 det juridiske

 

(1) Tysk ret er gældende under udelukkelse af UN-Købsret. 

 

(2) Juridisk sted er sælgerens bopæl. 

 

§11 Batterier

 

Såfremt der er batterier indblandet i nogen af sælgerens produkter, er sælgeren forpligtet at gøre kunden opmærksom på følgende:

Kunden er forpligtet til at tilbagelevere brugte batterier. Han kan tilbagesende brugte batterier til sælgerens centrallager. Følgende betydning har symbolerne på batterierne:

Gennemstreget affaldstativ betyder at batteriet ikke må komme i den normale affald.

Pb = Batteriet indeholder mere end 0,004 masseprocent bly.

Cd = Batteriet indeholder mere end 0,002 Masseprocent cadmium

Hg = Batteriet indeholder mere end 0,0005 Masseprocent kviksølv.