Kuluttajan peruutusoikeus

(Kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.)

Peruutusohjeet

Peruutusoikeus

Sopimuksen voi perua tekstimuodossa (esim. kirjeitse, faksilla, sähköpostitse) 14 päivän sisällä ilman selvitystä peruutuksen syistä tai, jos asiakas saa tuotteen ennen määräajan umpeutumista, lähettämällä tavaran takaisin. Määräaika alkaa tämän ohjeen vastaanottamisesta tekstimuodossa, ei kuitenkaan ennen kuin vastaanottaja on saanut tuotteen (samankaltaisten tuotteiden moniosaisen kuljetuksen kohdalla ei ennen ensimmäistä osatoimitusta) eikä myöskään ennen informaatiovelvollisuuksiemme täyttymistä artikkelin 246 § 2 mukaan § 1 mom. 1 ja 2 EGBGB yhteydessä eikä ennen velvollisuuksiemme täyttymistä § 312g mom. 1:1 mukaan mom. 246 § 3 EGBGB yhteydessä. Peruutusmääräajan toteuttamiseksi riittää ajoissa lähetetty peruutusilmoitus tai tuote.

Peruutus osoitetaan: - BFE Online Stores GmbH, Altrosttstraße 42, 69190 Walldorf, Germany:


Peruutuksen seuraukset

Onnistuneen peruutuksen myötä molempien osapuolten pitää myöntää takaisin saapuneet suoritukset ja tarvittaessa palauttaa suoritetut kulut (esim. korot). Jos asiakas ei voi palauttaa meille saapuneita suorituksia sekä kuluja (esim. käyttöetua) kokonaan tai osittain tai vain huonontuneessa kunnossa, asiakkaan pitää suorittaa arvohyvitys. Arvohyvitys pitää suorittaa tavaran huonontumisesta ja suoritetuista kuluista vain, mikäli kulut tai huonontuminen johtuvat tavaran käytöstä, mikä selviää testaamalla ominaisuudet ja käyttötavan. ”Ominaisuuksien ja käyttötavan testauksella” tarkoitetaan kunkin tavaran testaamista ja kokeilua, jotka ovat myymälässä mahdollisia ja käytäntöjen mukaisia. Pakettilähetyskelpoisia tavaroita lähetetään takaisin meidän vastuullamme. Asiakas maksaa säännönmukaiset kulut takaisinlähetyksestä.


Poikkeukset peruutusoikeuteen

Peruutusoikeus ei päde mm. niiden tavaroiden toimittamissopimuksiin, jotka on valmistettu asiakkaan toiveiden mukaan tai jotka on leikattu henkilökohtaisiin tarpeisiin, jotka eivät kuntonsa puolesta sovellu takaisin lähetettäviksi, jotka voivat pilaantua herkästi tai joiden parasta ennen –päivämäärä on ylittynyt, audio- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelmien lähettämiseen, mikäli asiakas on avannut lähetetyn tiedontallennusvälineen, sekä sanomalehtien, aikakauslehtien ja kuvalehtien lähettämiseen (paitsi jos asiakas on sopinut sanomalehtien, aikakauslehtien tai kuvalehtien takaisinlähettämisestä puhelimitse).

Peruutusohjeiden loppu.