Vakiosopimus

Vakiosopimus ja käyttäjätiedot

§ 1 Perustavat määräykset

(1) Seuraavat kauppaehdot ovat voimassa kaikkien BFE Online Stores GmbH, Altrottstraße 42, 69190 Walldorf, Germany, ja asiakkaan välisten sopimusten kohdalla, jotka tehdään palveluntarjoajan verkkokaupassa. Ellei muuten ole sovittu, asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen kiistetään.

(2) Kuluttajana pidetään seuraavien säännösten mukaan luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Yrittäjänä pidetään luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeuskelpoista henkilöyhtiötä, joka hankkii kulutushyödykkeen muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

 

(3) Sopimuskieli on saksa. Palveluntarjoaja tallentaa sopimustekstin. Tallennus on kuitenkin vain määräaikainen, ja siksi asiakkaan tulee itse huolehtia tulostamisesta tai erillisestä tallentamisesta.

§ 2 Sopimuskohde

Sopimuskohde on hyödykkeen myynti. Yksityiskohdat, erityisesti merkittävät hyödykkeen tunnusmerkit ovat tuotekuvauksessa ja täydentävissä tiedoissa palveluntarjoajan kotisivuilla.

§ 3 Sopimuksen toteutuminen

(1) Palveluntarjoajan tuotevalikoima Internetissä ei ole ostosopimukseen sitova, vaan tarjouskehotus (asiakkaan ostotarjous). Asiakas voi jättää ostotarjouksensa puhelimitse, kirjallisesti, sähköpostitse tai verkkokaupan tilausjärjestelmän kautta. Verkkokaupassa asioidessa tulee ottaa huomioon seuraava: Ostostavarat on sijoitettu “ostoskoriin”. Asiakas voi avata ostoskorin vastaavan valikkopalkissa sijaitsevan kuvakkeen kautta ja tehdä siinä muutoksia milloin tahansa. “Kassa”-sivun avaamisen, henkilötietojen antamisen ja maksu- ja lähetysehtojen jälkeen näytetään vielä lopuksi kaikki tilaustiedot. Ennen tilauksen lähettämistä asiakkaan on mahdollista varmistaa siinä kaikki tiedot, muuttaa niitä (myös selaimen “Takaisin”-painikkeella) tai keskeyttää ostos. Lähettämällä tilauksen vastaavalla painikkeella asiakas jättää sitovan ostotarjouksen palveluntarjoajalle. Asiakas saa ensi tilassa automaattisen sähköpostiviestin tilauksensa saapumisesta, mikä ei vielä johda sopimuksentekoon.

(2) Tarjouksen vastaanottaminen (ja siten sopimuksenteko) tapahtuu aina vahvistamalla tilauksen tekstimuodossa (esim. sähköpostilla), jolloin asiakas saa vahvistuksen tilauksen käsittelystä tai tavaran toimittamisesta, tai lähettämällä tuotteen. Mikäli asiakas ei ole viiden päivän sisällä saanut tilausvahvistusta tai viestiä tavaran lähettämisestä tai vastaanottanut tuotetta, ei tilaus enää sido häntä. Tarvittaessa jo suoritetut maksut hyvitetään tässä tapauksessa välittömästi.

§ 4 Hinnat ja toimituskulut

(1) Hintatiedot ja toimituskulut kussakin tarjouksessa vastaavat loppuhintaa. Niihin sisältyvät kaikki hinnan osat mukaan lukien kaikki koituvat verot.

(2) Koituvat lähetyskulut eivät sisälly ostohintaan. Ne ovat nähtävissä sivulla “Maksu ja lähetys”, ne esitetään erikseen tilauksen edetessä ja asiakas vastaa lisäksi niistä kustannuksista, mikäli ilmaista toimitusta ei ole luvattu.

§ 5 Maksu- ja toimitusehdot

(1) Maksu- ja toimitusehdot löytyvät samannimisen painikkeen alta valikkopalkista.

(2) Mikäli asiakkaan tilaama tuote ei vastoin odotuksia olisi saatavilla palveluntarjoajasta riippumattomista syistä ajoissa suoritetusta asianmukaisesta liikeostosta huolimatta, asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi tuotteen saatavuuden estymisestä ja sopimuksen purkautuessa mahdollisesti suoritetut maksut korvataan välittömästi.

(3) Asiakasta pyydetään kuluttajana tarkistamaan tuote heti toimituksen jälkeen tuotteen epätäydellisyyden, näkyvien puutteiden ja kuljetusvahinkojen varalta ja ilmoittamaan huomiot mahdollisimman pian palveluntarjoajalle ja huolintaliikkeelle. Asiakkaan takuuoikeus jää täten voimaan. Jos asiakas on kuluttaja, vastuu ostetun tuotteen arvaamattomasta tuhoutumisesta ja huonontumisesta siirtyy asiakkaalle toimituksen aikana vasta kuljetusyrityksen toimitettua tavaran riippumatta siitä, onko kuljetusta vakuutettu tai ei. Jos asiakas ei ole kuluttaja, kuljetus tapahtuu omalla vastuulla.

§ 6 Palautuskustannukset peruutusoikeuden toteutuessa

Kaukomyyntisopimuksen mukaan tapauksessa, jossa kuluttajalle kuuluva lainmukainen peruutusoikeus toteutuu, asiakas maksaa säännönmukaiset kulut takaisinlähetyksestä.

§ 7 Takuu

(1) Lainmukaiset määräykset jäävät voimaan.

(2) Lainmukaisesta säädöksestä poiketen takuun määräaika käytetyillä tavaroilla on yksi vuosi tavaran lähetyksestä. Takuun yksivuotinen määräaika ei koske palveluntarjoajalle kuuluvia tuottamuksellisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet loukkauksesta elämää, ruumista tai terveyttä vastaan, ja karkean huolimattomasti tai tahallisesti aiheutettuja vahinkoja tai palveluntarjoajan petollisuutta, kuten takautumisvaateiden kohdalla §§ 478, 479 BGB mukaan.

(3) Mikäli asiakas on yrittäjä, sovelletaan mom. 1 poiketen:

a) Tuotteen ominaisuuksiin luetaan vain palveluntarjoajan omat tiedot ja valmistajan tuotekuvaus, ei kuitenkaan valmistajan muu mainonta, tuotteen julkinen kehuminen tai valmistajan lausunnot.

b) Asiakas on velvoitettu tutkimaan tuotteen välittömästi ja huolella laatu- ja määränpuutteiden varalta ja ilmoittamaan palveluntarjoajalle kirjallisesti ilmenevät puutteet seitsemän päivän sisällä tavaran vastaanottamisesta. Määräajan rajoissa riittää lähettäminen ajoissa. Tämä pätee myös myöhemmin huomattuihin piileviin puutteisiin niiden löytöhetkestä lähtien. Tutkinta- ja huomautusvelvollisuutta rikottaessa ei takuukorvauksia panna täytäntöön.

c) Puutostapauksissa palveluntarjoaja suorittaa takuun valintansa mukaan hyvityksillä tai vaihtamalla tuotteen. Jos puutteiden korjaaminen epäonnistuu kahdesti, asiakas voi valintansa mukaan vaatia hyvitystä tai vetäytyä sopimuksesta. Hyvitystapauksessa palveluntarjoajan ei tarvitse maksaa korotettuja kuluja, jotka syntyvät tavaraa kuljetettaessa muulle paikkakunnalle kuin suorituspaikalle, sikäli kuin kuljetus ei vastaa tavaran sopimuksenmukaista käyttöä.

d) Takuun määräaika on voimassa yhden vuoden tuotteen toimituksesta. Lyhennetty takuun määräaika ei koske palveluntarjoajalle kuuluvia tuottamuksellisia vaurioita, jotka ovat aiheutuneet loukkauksesta elämää, ruumista tai terveyttä vastaan, ja karkean huolimattomasti tai tahallisesti aiheutettuja vahinkoja tai palveluntarjoajan petollisuutta, niin kuin takautumisvaateiden kohdalla §§ 478, 479 BGB mukaan.

§ 8 Pidätysoikeus ja omistusoikeuden pidätys

(1) Asiakas voi toteuttaa pidätysoikeutta vain, mikäli on kyse saman sopimussuhteen vaatimuksista.

(2) Tuote on palveluntarjoajan omaisuutta kunnes koko maksu ostohinnasta on suoritettu.

(3) Jos asiakas on yrittäjä, seuraava täydennys astuu voimaan:

a) Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tuotteen omistusoikeuteen kunnes kaikki voimassa olevan liikesuhteen vaatimukset on suoritettu. Ennen kuin ehdonmukaisen tuotteen omistusoikeus on siirretty, ei panttaaminen tai vakuusluovutus ole sallittua.

b) Asiakas saa myydä tuotteen eteenpäin asiallista liiketietä. Tätä varten hän siirtää kaikki saamiset laskun summan verran, joka hänelle kertyy eteenpäin myymisestä, sen vastaanottavalle palveluntarjoajalle. Asiakas on muuten oikeutettu perimään saamiset. Mikäli hän ei noudata maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti, palveluntarjoaja pidättää tosin oikeuden periä saamiset itse.

c) Ehdonmukaista tuotetta yhdistettäessä tai sekoitettaessa palveluntarjoaja saa haltuunsa ehdonmukaisen tuotteen hintaarvon mukaisen yhteisomistusoikeuden uuteen tavaraan suhteessa muihin käsiteltyihin esineisiin käsittelyhetkellä.

d) Palveluntarjoaja on velvollinen asiakkaan vaatiessa vapauttaa hänelle kuuluvat vakuudet sikäli, että palveluntarjoajan vakuiden realisoitava arvo nousee yli 10% yli vakautuvien vaatimusten. Palveluntarjoaja valitsee vapautettavat vakuudet.

§ 9 Vastuu

(1) Palveluntarjoaja vastaa rajoittamattomasti loukkauksista elämää, ruumista ja terveyttä vastaan koituvista vahingoista, mikäli hän vaikenee petoksellisesti puutteesta tai takaa ostostavaran laadun, joka tapauksessa tahallisuudella ja karkealla laiminlyönnillä, tuotevastuulain mukaisilla tai sikäli muuten lain velvoittamien säädösten vahingoilla.

(2) Sikäli kuin tulee sopimuksen olennaisiin velvollisuuksiin, joiden loukkaaminen uhkaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamista, on palveluntarjoajan vastuu rajoitettu lievän laiminlyönnin kohdalla sopimustyypillisiin, ennakoitaviin vahinkoihin.

(3) Merkityksettömien sopimusvelvollisuuksien loukkaamisen kohdalla vastuusta vapautetaan lievänä velvollisuuksien laiminlyöntinä.

(4) Ei voida taata, että tietoliikenne Internetissä senaikaisen tekniikan tilan mukaan toimii virheettömästi ja/tai on aina tavoitettavissa. Palveluntarjoaja ei sikäli takaa kokoaikaista tai keskeyttämätöntä kotisivun ja siellä tarjotun palvelun käytettävyyttä.

§ 10 Lainvalinta, suorituspaikka ja oikeuspaikka

(1) Sovellettava laki on Saksan laki poikkeuksena YK:n kauppaoikeus. Kuluttajien kohdalla pätee tämä lainvalinta vain, mikäli täten valtion, jossa kuluttaja tavallisesti oleskelee, lain pakottavin määräyksin taattua suojaa ei lakkauteta (edullisuusperiaate).

(2) Suorituspaikka kaikille suorituksille liikesuhteissa palveluntarjoajan kanssa sekä oikeuspaikka on palveluntarjoajan toimipaikka, sikäli kuin asiakas ei ole kuluttaja vaan liikemies, julkisen oikeuden oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erillisomaisuus. Sama on voimassa silloin, kun asiakkaalla ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksassa tai EU:ssa tai hänen asuinpaikkansa tai tavanomainen oleskelupaikkansa ei ole tunnettu kanteen nostamisen hetkellä. Myös valtuudet pyytää apua oikeudelta toisessa laillisessa oikeuspaikassa jäävät voimaan.

§ 11 Ohjeita paristojen hävittämiseen

Paristojen myynnin tai paristoja sisältävien laitteiden toimituksen yhteydessä palveluntuottaja on velvollinen ohjeistamaan asiakasta seuraavasti:

Asiakas on loppukuluttajana lain mukaan velvollinen palauttamaan käytetyt paristot. Vanhat paristot, joita palveluntarjoajalla on tai on ollut valikoimassaan uusina paristoina, voi palauttaa maksutta palveluntarjoajan lähetysvarastoon (lähetysosoite). Paristoissa kuvatuilla symboleilla on seuraavat merkitykset:

Yliviivattu jäteastia tarkoittaa, että paristoa ei saa laittaa kotitalousjätteeseen.

Pb = Paristo sisältää yli 0,004 massaprosenttia lyijyä

Cd= Paristo sisältää yli 0,002 massaprosenttia kadmiumia.

Hg = Paristo sisältää yli 0,0005 massaprosenttia elohopeaa.