Herroepingsrecht

(Een consument is een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf)

Herroepingsrecht


De consument kan de verkoopovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bv. per brief, telefax of email) ontbinden of de geleverde producten vóór het verstrijken van de gestelde termijn terugzenden. De termijn gaat in nadat de consument deze schrijftelijke voorwaarden heeft gekregen, echter niet voordat deze de waren heeft ontvangen. Bij doorlopende leveringen van soortgelijke waren niet vóór ontvangst van de eerste deellevering en ook niet voordat de leverancier zijn verplichting tot het verstrekken van informatie heeft vervuld conform artikel 246 § 2 in verbinding met § 1 lid 1 en 2 EGBGB alsmede zijn plicht conform artikel  § 312g lid 1 alinea 1 BGB in verbinding met artikel 246  §3 EGBGB. Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, zal de consument in achtneming van de geldende opzegtermijn de overeenkomst herroepen of de waren terug zenden.

De consument richt zijn herroeping aan: BFE Online Stores GmbH, Altrosttstraße 42, 69190 Walldorf, Germany.


Geval van herroeping

Bij herroeping moeten de geleverde producten door de consument geretourneerd en het factuurbedrag met eventuele renten door Backpackingforever terugbetaald worden.

Wanneer de consument de producten niet, slechts gedeeltelijk of niet ongeschonden retour kan sturen of de producten door passen en gebruiken in een slechtere staat verkeren dan wanneer de producten in de winkel gepast of gebruikt zouden zijn geworden, is de consument verplicht de waarde te vervangen.

Bij bedragen daarboven ook wanneer de consument op de dag van herroeping nog geen aanbetaling heeft gedaan.

Waren die niet per paket kunnen worden verstuurd, worden bij de consument afgehaald. Backpacking zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Uitsluiting herroepingsrecht

De consument heeft geen herroepingsrecht voor producten die door de leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet geretourneerd kunnen worden, die snel bederven, waarvan de vervaldatum verstreken is, voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken, voor kranten, tijdschriften en geïllustreerden (behalve wanneer de consument de overeenkomst voor het leveren van kranten, tijdschriften en geïllustreerden telefonisch had afgesproken).