Annulering for forbrukere

(En forbruker er en naturlig person som inngår en kjøpskontrakt som ikke kan relateres til vedkommendes  personlige eller selvstendige arbeid

Annulering

Du kan annulere kjøpskontrakten innen 14 dager uten å oppgi grunn. Dette skal skje skriftlig (f.eks. brev, fax,e-mail)  Eller ved å returnere varen innen 14 dager etter mottagelse av varen. Annulering skal sendes til : BFE Online Stores GmbH, Altrosttstraße 42, 69190 Walldorf, Germany.

Ved annulering av kontrakten skal begge parter levere tilbake mottatte ytelser inkl. evt. renter. Hvis du ikke kan returnere varen ubrukt eller feilfri så er kunden  nødt til å betale selger mellomlegget til ny vare. Ubrukt betyr at du kan prøve varen slik du ville gjort i en butikk. Utover den  normale tilatte ”varetest” ansees varen ikke å være ubrukt. Ferdigpakkede varer skal returneres i original tilstand. Betalingsfrist er 30 dager fra den skriftlige annulering.

Annulering av ordren er ikke gyldig hvis varen spesielt er tilpasset kunden etter dennes ønske eller hvis varen har holdbarhetsdato som er utgått. Likeså hvis seglet er brutt på  audio/videoprodukter. Vareforsendelse med aviser, tidsskrifter o.l. kan heller ikke annuleres og returneres.