Dataskyddsdeklaration

Dataskyddsdeklaration

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt, eller krävs för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina uppgifter. Att inte tillhandahålla dem har inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge som behandlingsförfarandena nedan inte anger något annat. "Personuppgifter" är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan använda våra webbsidor utan att skicka in personuppgifter. Varje gång du besöker vår webbplats, skickar din webbläsare användardata som lagras i protokollfiler (serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar t.ex. namn på webbplatsen som anropats, datum och tid för begäran, mängd överförd data och leverantören som gör begäran. Dessa uppgifter tjänar uteslutande till att säkerställa en väl fungerande webbplats och förbättra vad vi erbjuder. Det är inte möjligt att tilldela dessa data till en viss person.
 

Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret 

När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den omfattning som du tillhandahåller. Databehandlingen är i kontaktsyfte. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandling av dina överförda data. Behandling utförs med ditt samtycke enligt GDPR art. 6 (1) bokstav a. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs med ditt medgivande fram till återkallandet. Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Slutligen tas dina data bort, såvida du inte avtalat ytterligare bearbetning och användning.
 

Kundkonto

När du öppnar ett kundkonto samlar vi dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Databehandlingen är i syfte att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderhantering. Behandling utförs med ditt samtycke enligt GDPR art. 6 (1) bokstav a. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs med ditt medgivande fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas.
 

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter i beställningar 

När du skickar en beställning, samlar vi bara in och använder dina personuppgifter när detta är nödvändigt för fullgörande och hantering av dina förfrågningar. Tillhandahållande av data är nödvändigt för att ingå ett avtal. Underlåtenhet att tillhandahålla dem förhindrar att eventuella avtal ingås. Behandling utförs enligt GDPR art. 6 (1) bokstav b., och krävs för fullbordandet av ett kontrakt med dig. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Detta utesluter endast de av våra servicepartners vi behöver för att hantera avtalsförhållandet eller de tjänsteleverantörer som vi använder för att bearbeta en beställning. Tillsammans med mottagarna som nämns i klausulerna av denna dataskyddsdeklaration, kan dessa vara mottagare i följande kategorier: fraktleverantörer, betaltjänstleverantörer, varuhanteringsleverantörer, tjänsteleverantörer för orderbearbetning, webbvärdar, IT-leverantörer och dropshippingåterförsäljare. I alla fall följer vi strikt de lagliga kraven. Omfattningen för dataöverföring är begränsad till ett minimum.
 

Användning av din e-postadress för att skicka nyhetsbrev

Vi använder din e-postadress utanför avtalsenlig behandling uteslutande för att skicka nyhetsbrev för egna marknadsföringsändamål, om du uttryckligen har gett samtycke till detta. Behandling utförs med ditt samtycke enligt GDPR art. 6 (1) bokstav a. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs med ditt medgivande fram till återkallandet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet med hjälp av länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress tas sedan bort från distributören.
 

Vidarebefordran av din e-postadress till rederier för information om fraktstatus

Vi vidarebefordrar din e-postadress till rederiet under avtalsenlig bearbetning, om du uttryckligen har gett samtycke till detta under orderprocessen. Vidarebefordran är till för att informera dig om leveransstatus för din beställning via e-post. Behandling utförs med ditt samtycke enligt GDPR art. 6 (1) bokstav a. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss eller transportföretaget utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som utförs med ditt medgivande fram till återkallandet.
 

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals Sekretesspolicy. Du kan hitta denna på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_GB

Kakor

Vår webbplats använder kakor. Kakor är små textfiler som sparas i en användares webbläsare eller av användarens webbläsare i deras datorsystem. När en användare anropar en webbplats kan en kaka sparas på användarens operativsystem. Kakan innehåller en kännetecknande teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen hämtas igen. Vi använder kakor för att göra det vi erbjuder mer användarvänligt, effektivt och säkert. Kakor låter också våra system känna igen din webbläsare efter en sidförändring och erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att kakor används. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte.
 

Vår webbsida använder också kakor så att vi kan analysera våra besökares surfbeteenden. 

Vi använder också kakor för att rikta besökare till andra webbplatser med inriktad marknadsföring relaterad till deras intressen.

Behandling utförs enligt Telemedia Act (TMG) § 15 (3), samt GDPR art. 6 (1) bokstav f. på grund av vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål. Uppgifterna som samlas in på detta sätt pseudonymiseras med hjälp av tekniska åtgärder. Det är därför inte möjligt att koppla data till vem du är. Uppgifterna kommer inte att lagras tillsammans med andra personuppgifter som tillhör dig. Du har rätt att lägga in ditt veto mot denna behandling av dina personuppgifter enligt GDPR art. 6 (1) bokstav f. genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Kakor lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av kakor. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av kakor och överföring av data de innehåller. Kakor som redan har sparats kan tas bort när som helst. Vi skulle dock vilja påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla webbsidans funktioner till fullo. Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar kakor (eller avaktiverar dem, bland annat) i de stora webbläsarna:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 

Användning av Google Analytics 

Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Databehandlingen tjänar till att analysera webbplatsen och dess besökare. Google använder informationen å hemsidans operatörs vägnar för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på hemsidan och tillhandahålla andra tjänster åt webbplatsoperatören relaterade till aktiviteter på hemsidan och internetanvändning. IP-adressen, som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics, associeras inte med några andra data som hålls av Google. Google Analytics använder kakor, vilket gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av kakan i samband med att du använder hemsidan överförs vanligtvis  till en Google-server i USA för att lagras där. Denna hemsida har aktiverat IP-anonymisering. Google använder detta för att förkorta din IP-adress i förväg inom europeiska unionens medlemsstater eller inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Dina uppgifter kan överföras till USA. Överföring av data till USA omfattas av ett beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen. Behandling utförs enligt GDPR art. 6 (1) bokstav f. på grund av vårt berättigade intresse för behovsbaserad och inriktad design av hemsidan. Du har rätt att lägga in ditt veto mot denna behandling av dina personuppgifter enligt GDPR art. 6 (1) bokstav f. genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Du kan förhindra lagring av kakor genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare. Vi skulle dock vilja påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på hemsidan till fullo. Du kan också förhindra att Google samlar in dina data (inklusive din IP-adress) som genereras av kakor och är relaterade till din användning av webbplatsen, samt att Google behandlar dessa data, genom att ladda ner och installera ett insticksprogram i din webbläsare som finns på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en]. Du kan installera en opt-out-kaka för att förhindra att Google Analytics samlar in data via alla dina enheter. Opt-out-kakor förhindrar framtida insamling av data när du besöker den här webbplatsen. Du måste avregistrera alla system och enheter som används för att detta ska fungera på ett omfattande sätt. Om du klickar här, ställs opt-out-kakan in: Avaktivera Google Analytics.  

Du kan hitta mer detaljerad information om användarvillkoren och dataskyddet på https://www.google.com/analytics/terms/ och på https://policies.google.com/?hl=en.

 

Användning av Google Adwords konverteringsspårning 

Vår webbplats använder marknadsföringsprogrammet "Google AdWords", inklusive dess konverteringsspårning. Google konverteringsspårning är en tjänst som drivs av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du klickar på annonser som placerats av Google, placeras en kaka på din dator för konverteringsspårning. Dessa kakor har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår hemsida och kakan inte har gått ut än, kan vi och Google känna igen att du har klickat på annonsen och vidarebefordrats till sidan. Varje Google AdWords-kund får en separat kaka. Det är därför inte möjligt att spåra kakor relaterade till AdWords-kunders webbplatser. Informationen som samlats in med hjälp av konverteringskakan har som syfte att generera omvandlingsstatistik. Detta tillåter oss att ta reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vidarebefordrats till en sida utrustad med en konverteringsspårningstagg. De tar emellertid inte emot någon information som kan användas för att personligen identifiera användare. Behandling utförs enligt GDPR art. 6 (1) bokstav f. på grund av vårt berättigade intresse för inriktad marknadsföring samt analys av marknadsföringens effektivitet och prestation. Du har rätt att lägga in ditt veto mot denna behandling av dina personuppgifter enligt GDPR art. 6 (1) bokstav f. genom att kontakta oss, av skäl som rör din personliga situation. Du kan förhindra lagring av kakor genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare. Vi skulle dock vilja påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla webbsidans funktioner till fullo. Du kommer då inte att tas med i statistiken för konverteringsspårning. Du kan också avaktivera anpassad annonsering i Googles reklaminställningar. Du kan hitta en introduktion på https://support.google.com/ads/answer/2662922. Du kan också avaktivera tredje parters användning av kakor genom att anropa avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa instruktionerna för opt-out.
Mer information, samt Googles dataskyddsdeklaration, hittar du på: https://www.google.de/policies/privacy/

Användning av YouTube

Vår webbplats använder YouTube LLCs funktion för inbäddning av YouTube-videor. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").

YouTube är ett dotterbolag till Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Funktionen visar YouTube-videor i en IFrame på webbplatsen. Alternativet "avancerat sekretessläge" finns aktiverat här. Detta förhindrar att YouTube lagrar information om besökare på webbplatsen. Endast om du tittar på en video överförs informationen till YouTube och lagras av dem. Mer information om data som samlas in och används av YouTube och Google, dina rättigheter och integritet finns i YouTubes sekretesspolicy (https://www.youtube.com/t/privacy).
 

Lagringstid 

Efter avtalsenlig behandling har slutförts, lagras data först under garantiperiodens varaktighet, sedan i enlighet med kvarhållningsperioderna föreskrivna enligt lag, särskilt skatte- och handelslagar, och raderas sedan när perioden har förflutit, såvida du inte har avtalat ytterligare behandling och användning.
 

Den berörda personens rättigheter

Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt GDPR art. 15 till 20: rätt till information, korrigering, borttagning, begränsning av behandling, dataportabilitet. Du har också rätten att protestera mot behandling enligt GDPR art. 6 (1), och mot behandling för direktmarknadsföring enligt GDPR art. 21 (1).
 

Kontakta oss när som helst. Kontaktuppgifterna finns i vår företagsfakta.
 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten enligt GDPR art. 77 om du tror att dina uppgifter inte behandlas lagligt.
 

senaste uppdateringen: 25/04/2018