Villkor

Affärsmässiga villkor och kunden standardinformationen


I. standard affärsmässiga villkor

sect; 1 grundläggande bestämmelser

(1) följande affärsvillkor gäller för alla avtal, som du avsluta med oss som leverantör (BFE Online Stores GmbH) via webbplatsen www.backpacking-united.com. Om inte annat avtalats, är integration, om det behövs av egna villkor uteslutet.

(2)   En &lsquo, konsumenternas ’ i avkänningen av följande förordningar är varje fysisk person som avslutar en rättshandling som en överväldigande omfattning, inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende professionell verksamhet. Termen &lsquo, affärsmannen ’ avser varje fysisk person, juridisk person eller juridiskt ansvarig partnerskap som avslutar en laglig transaktion i enlighet med hans/sin oberoende professionell eller kommersiell verksamhet.

sect; 2 ingå avtalet

1. föremålet för kontraktet är försäljning av produkter.

(2) våra produktpresentationer på Internet är inte bindande och utgör inte ett erbjudande för avslutningen av en avtala.

(3) du kan använda det online systemet kundvagn för att placera ett erbjudande av köp (ordning). Här, lagras de varor avsedda för inköp på lsquo; Kundvagn ’. Du kan använda knappen respektive i navigeringsfältet för att öppna “ shopping cart ” och gör ändringar när som helst. Efter ‘ utcheckningen ’ sidan har kallats och de respektive personuppgifter och betalning och leverans villkor har registrerats, alla ordning data visas igen på översiktssidan. Om du väljer att använda lsquo; PayPal ndash; Express ’ omedelbar betalningssystem genom att klicka på lsquo; PayPal-Express ’ knappen som är integrerat i butik systemet, du är ledde till PayPal inloggningssidan. Efter en lyckad inloggning förfarande visas dina adressdata och redovisa data som har sparats med PayPal. &lsquo, nästa ’ knappen leder dig tillbaka till översiktssidan för beställning i vår webbshop. Innan ordern skickas, kan du åter kontrollera alla data, ändra det (som också kan göras via webbläsaren ’ s ‘ baksidan ’ funktion) eller avbryta köp transaktionen. När ordern placeras med hjälp av &ldquo, köpa ” knappen, anses ha gjort en bindande erbjudande till oss.

Sedan får du ett automatiskt genererat mail angående mottagande av beställningen. Detta mail leder inte ännu till avslutningen av en avtala.

(4) godtagande av erbjudandet (och med det, ingåendet av avtalet) äger rum inom en period av 2 dagar via en textuell bekräftelse (t.ex. e-post) där du får bekräftelse (order bekräftelse) angående utförandet av ordern eller leverans av produkterna i fråga. Om du inte har fått någon motsvarande meddelande inom denna tidsfrist, anses du inte längre vara bunden till din beställning. Under sådana omständigheter återställs alla tjänster som redan har tillhandahållits utan onödigt dröjsmål.

(5) utförandet av ordern och sändningen av alla detaljer nödvändiga på grund av ingåendet av avtalet ske via e-post, på ett sätt som delvis automatiserad. Du måste därför se till att e-postadressen som du har deponerats hos oss är rätta, och att mottagandet av de respektive e-postmeddelandena garanteras. Du måste särskilt se till att de respektive e-postmeddelandena inte blockeras av ett SPAM-filter.

sect; 3 särskilda avtal avser de erbjudna betalningsmetoderna

(1) inköp på konto via BillSAFE
Vid ett köp på kontotransaktion som görs via BillSAFE, avträda vi oåterkalleligen våra hela betalningen anspråk mot dig på PayPal (Europa) S. à r.l. et Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Du förstår att PayPal (Europa) S. à r.l. et Cie, S.C.A. använder levererade data för att genomföra en kreditprövning innan du accepterar cessionen. Vi förbehåller oss rätten att neka så att du kan använda betalningsmetoden i fråga på grundval av resultatet av kreditvärderingen. Du skall informeras om detta innan din order skickas. Vid godkännande av inköp på kontotransaktion, PayPal (Europa) S. à r.l. et Cie, S.C.A. accepterar cessionen. I sådana fall, kan skuld-urladdning betalningar endast göras till PayPal (Europa) S. à r.l. et Cie, S.C.A.

sect; 4 rätt av lagring, bokning av äganderätt

(1) du kan endast utöva en lagring om situationen i fråga omfattar fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) varor förblir vår egendom till dess köpeskillingen har betalats i sin helhet.

sect; 5 ansvar

(1) du kan endast utöva en lagring om situationen i fråga omfattar fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) varor förblir vår egendom till dess köpeskillingen har betalats i sin helhet.

sect; 5 ansvar

(1) vi tar fullt ansvar för skador samband med dödsfall, skador eller hälsorelaterade skador. Vi tar också fullt ansvar i alla situationer med ont uppsåt och grov vårdslöshet, situationer med bedrägligt döljande av en defekt, situationer med övertagande av garantin samband med egenskaper och villkor för objektet för inköp, situationer som medför skador motsvarande produkt ansvar lag och alla andra lagligt reglerade situationer.

(2) om situationen i fråga avser viktiga avtalsförpliktelser och innebär mindre försumlighet, är vårt ansvar begränsat till de förutsebara skador som är typiska för kontraktet. Termen &lsquo, viktiga avtalsförpliktelser ’ hänvisas till viktiga skyldigheter som följer från typ av kontrakt och vars brott skulle äventyra uppfyllandet av syftet med kontraktet. Det täcker också skyldigheter att innehållet i avtalet ålägger oss för att underlätta uppfyllandet av syftet med kontraktet och vars fullgörande gör det möjligt för kontraktet ska utföras på ett ordnat sätt, och som kan regelbundet tas för givet av dig.

(3) när det gäller kränkningar av grundläggande avtalsförpliktelser, bör inget ansvar utgå om den aktuella situationen innebär brott mot skyldigheter är associerad med lätt vårdslöshet.

(4) det aktuella läget för respektive tekniken gör det omöjligt att garantera att data överföring åtgärder som använder internet kommer att äga rum på ett felfritt sätt präglas av ständig tillgänglighet. I detta avseende inte kan vi gå i god för konstant och oavbruten tillgång till webbplatsen och den service som erbjuds på webbplatsen.

sect; 6 Val av lag, plats för uppfyllelsen, behörighet

(1) tysk lag skall tillämpas. Detta val av lagen gäller endast kunder om det inte leder till ett upphävande av skydd garanteras av tvingande rättsregler i lagen i landet där respektive kunden ’ s vanliga bosättningsorten är belägen (frias av).

(2) om du inte är konsument, men en affärsman, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en institutionell fond som lyder under offentlig rätt, är vår platsen för behörighet samt platsen för uppfyllandet för alla tjänster som följer de affärsrelationer som finns med oss. Samma villkor gäller för situationer där du inte är associerad med en allmän plats jurisdiktion i Tyskland eller EU, samt situationer där hemvist eller vanliga bosättningsorten inte är känt vid tidpunkten för inledandet av förfarandet. Detta har ingen inverkan på förmågan att uppmana domstolen samband med another förlägger av jurisdiktion.

(3) bestämmelserna i Förenta nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor är uttryckligen tillämpliga.


_______________________________________________________________________________________


II. kundinformation

1. uppgifter om säljaren

BFE Online Stores GmbH
Philipp-Reis-Straße 44/1
69115 Heidelberg
Tyskland
Telefon: 0049-(0)-6221-672027-0
E-post: service@backpacking-united.com

Företaget ’ s klagomål kontor:
Service@backpacking-united.com
0049-(0)-6221-672027-0

2. information om ingående av avtalet

De tekniska åtgärder som är associerade med ingåendet av avtalet, avtalaavslutningen själv och alternativen korrigering utförs enligt sect; 2 av våra vanliga affärsmässiga villkor (del I.).

3. avtal språk, spara text av kontraktet

3.1 kontrakt skall vara engelska.

3.2 den färdiga texten av kontraktet sparas inte med oss. Innan ordern skickas via online - shopping cart systemet kontrakt data kan skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsaren ’ s skriva ut funktion. Efter beställningen tas emot av oss, beställa data, lagligt-mandat Detaljer relaterade till distansförsäljning kontrakt och standard business är åter skickade till dig via e-post.

4. huvuddragen i produkten eller tjänsten

Huvuddragen i produkten eller tjänsten finns i produktbeskrivningen och kompletterande detaljer som visas på vår hemsida.

5. priser och betalningsvillkor

5.1 de priser som anges i respektive erbjuder representerar totala priser, som gör fraktkostnaderna. De inkluderar alla pris komponenter, inklusive alla indirekta skatter.

5.2 de avsändande kostnader som uppkommer ingår inte i inköpspriset. De kan kallas upp relevanta knappen på vår hemsida eller i den relevanta artikelbeskrivningen, specificeras separat under beställningsprocessen och måste bäras av du separat, om inte en fri leverans har kommit överens.

5.3 de betalningsmetoder som är tillgängliga för dig är   anges under en motsvarande heter knappen på vår hemsida eller i respektive produktbeskrivningen.

5.4 om inte annat anges för respektive betalningssätten, betalas de betalningsansökningar som följer av avtalet som slutits omedelbart.

6. leverans villkor

6.1 leveransvillkor, leveransdatum och alla potentiella leveransbegränsningar kan hittas under en motsvarande heter knappen på vår hemsida eller i respektive produktbeskrivningen.

6.2 om du är en konsument, följande regleras enligt lag: risken för det sålda objektet av misstag som förstörde eller förstörd under frakt endast passerar över till dig när levereras varan i fråga, oavsett om rederiet är försäkrad. Detta villkor gäller inte om du har självständigt beställt ett transportföretag som har angetts av oss eller en person som annars har utsetts att utföra rederiet.

7. lagen är associerad med ansvar för fel i varor

7.1 den lagliga reglementet tillämpas.

7.2 som användare ombeds du att snabbt kontrollera produkten för fullständighet, synliga defekter och transportskador så snart som den levereras, och utan dröjsmål lämna dina klagomål till oss och rederiet skriftligen. Även om du inte uppfyller denna begäran, skall det ha någon effekt på din juridiska garantianspråk.

Dessa SBTs och kunduppgifter skapades av de advokater som specialiserat sig på IT-rätt som arbete för H &auml, ndlerbund, och är ständigt kontrolleras för rättslig överensstämmelse. H ä ndlerbund Management AG garanterar rättssäkerheten för texterna och tar ansvar i de fall varningar utfärdas. Mer detaljerad information finns på följande webbplats: http://www.haendlerbund.de/agb-service.


Återkallade rätt för konsumenter


(Sv lsquo klagomålsärende rsquo, är en fysisk person som avslutar en rättshandling som en överväldigande omfattning, inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.)

Instruktioner om upphävande

Återkallade höger
Du har rätt att häva avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl.
Återkallning är fjorton dagar från dagen, och med

  • på som du eller tredje del nominerad av gräva, som inte är transportören, hade tex jag besittning av produkter, förutsatt att du hade beställt en eller flera produkter omfattas av en standard ordning och denna/dessa produkt/produkter är/levereras ett enhetligt sätt.
  • på som du eller tredje del nominerad av gräva, som inte är transportören, hade tex jag besittning av den senaste produkten, förutsatt att du hade beställt flera produkter omfattas av en standard för och dessa produkter levereras separat.
  • på som du eller tredje del nominerad av gräva, som inte är transportören, hade tex jag besittning av sista hade delleverans eller den sista enheten, förutsatt att du beställt en produkt som levereras jag flera del leveranser eller enheter.


För att utöva din återkallade certifikat, måste du informera oss (BFE Online Stores GmbH, Philipp-Reis-Straße 44/1, 69115 Heidelberg) av ditt beslut att upphäva detta avtal genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas via post, fax eller e-post). Du kan använda självkostnader bifogat prov återkallning för detta, vilket emellertid inte är obligatorisk.

För att skydda den återkallade perioden, är det tillräckligt att du skickar anmälan om utövandet av återkallande precis innan utgången av återkallade certifikat.

Konsekvenser för återkallning

Om du återkallar detta kontrakt, skall vi återbetala alla betalningar, som vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader, som uppstår från det faktum att du valt en form av leverans än den mest rimliga standardleverans erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fått anmälan om upphävande av detta avtal från gräva. Vi använder samma metoder för betalning som du ursprungligen hade öppnades under den ursprungliga transaktionen, för denna återbetalning om inte annat uttryckligen överenskommits med gräva; du kommer inte att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalning odlar produkterna returneras till oss eller tills du har möblerade bevis att du har skickat varorna tillbaka till oss, beroende på tidigare.

Du måste returnera eller överföra utan produkter till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informera oss om ett upphävande av detta avtal och med. Tidsfristen är kvar om du skickar produkterna före utgången av den tidsfrist på fjorton dagar.

Du bära de direkta kostnaderna för att returnera produkter.

Du måste betala för värdeminskningsavdrag produkterna endast om denna avskrivning kan tillskrivas någon hantering med gräva som inte var nödvändiga för att kontrollera skick, dragen och funktionellitet av produkterna.

Kriterier för uteslutning eller utgången

Återkallade certifikat är inte tillgänglig för kontrakt

  • för leverans av produkter, som inte är prefabricerade och vars tillverkning en enskild markering eller stipulationen av konsumenten är medverkar eller som är klart anpassade till de personliga krav för konsumenten;
  • för leverans av produkter, som kan förstöra snabbt eller vars bäst före-datum skulle överskridas snabbt;
  • för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris kom överens om vid tidpunkten för ingå kontraktet, som emellertid kan levereras 30 dagar efter ingåendet av avtalet tidigast och vars nuvarande värde beror på sådana svängningar på marknaden, som entreprenören inte har något inflytande;
  • för leverans av tidningar, tidskrifter eller tidningar med undantag av anslutningsavtal.


Återkallade rätten upphör tidigt vid kontrakt

nbsp; nbsp; nbsp; för leverans av slutna produkter, som inte är lämpliga för avkastning på grund av hälsoskydd eller servicebyggnad om deras sigill har tagits bort efter leveransen.
nbsp; nbsp; nbsp; för leverans av produkter om de har varit blandade inseparably med andra varor efter leverans, på grund av deras skick.
nbsp; nbsp; nbsp; för leverans av ljud-eller dator eller inspelning programvara jag en förseglad förpacknings om förseglingen har tagits bort efter leverans.

_________________________________________________________________________________

Prov - återkallade form

(Om du vill upphäva kontraktet, fyll upp detta formulär och skicka tillbaka den till oss.)

-Till BFE Online Stores GmbH, Philipp-Reis-Straße 44/1, 69115 Heidelberg, Tyskland:

-Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som slutits av mig / oss (*) när det gäller inköp av den följande nbsp; produkter (*) /
nbsp; tillhandahållande av tjänsten följande (*)

-Beställde på (*) / mottagen (*)

-Namn på konsumentens
-Adress konsumentens
-Undertecknande av konsumentens (endast vid en anmälan på papper)
-Datum

(*) Korsa ut det felaktiga alternativet.